Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Nově vybudovaná učebna přírodních věd

Nově vybudovaná učebna přírodních vědDatum konání:
21.6.2024

Naše škola se může pochlubit novou moderní učebnou určenou pro výuku chemie, přírodopisu a fyziky. Tato učebna byla vybudována za celkovou částku 2 140 913 Kč včetně DPH a představuje významný krok směrem k modernizaci vzdělávacího prostředí a k zajištění kvalitnějšího vzdělávání pro naše žáky.

Vybavení a využití učebny

Nová učebna je vybavena nejnovějšími technologiemi a přístroji, které umožní studentům praktické a interaktivní osvojování znalostí z přírodních věd.

Fyzika: V hodinách fyziky budou žáci provádět různé experimenty, které jim pomohou lépe pochopit teoretické základy předmětu. Mezi klíčové experimenty patří:

  • Sériové a paralelní zapojení žárovek: Studenti se naučí, jak funguje elektrický obvod a jak se liší chování žárovek v různých typech zapojení.
  • Ohmův zákon: Tento základní fyzikální zákon si žáci ověří měřením napětí a proudu v obvodu a následným výpočtem odporu.
  • Tranzistor NPN jako spínač: Praktické ukázky využití tranzistoru v elektronice poskytnou studentům základy práce s polovodičovými součástkami.
  • Princip solárního panelu: Experimenty s využitím solární energie umožní studentům porozumět principům přeměny slunečního záření na elektrickou energii.
  • Princip fungování větrné elektrárny: Pomocí modelů a simulací si žáci osvojí principy výroby elektrické energie z větrné energie.

Přírodopis a chemie: V přírodopisu a chemii bude nová učebna sloužit k mikroskopování a provádění jednoduchých pokusů, které studentům přiblíží mikrosvět a chemické reakce.

  • Mikroskopování: Díky novým mikroskopům si žáci budou moci prohlížet různé biologické vzorky a učit se o jejich struktuře a funkcích.
  • Jednoduché chemické pokusy: Bezpečné a dobře vybavené prostředí umožní studentům provádět základní chemické pokusy, které jim pomohou pochopit chemické procesy a reakce.

Význam investice

Investice do nové učebny je nejen finanční, ale především investicí do vzdělání našich žáků. Moderní vybavení a možnosti praktického vyučování přispějí k lepšímu porozumění učiva a k rozvoji dovedností, které jsou klíčové pro budoucí úspěch našich studentů.

Naše škola se tímto krokem řadí mezi moderní vzdělávací instituce, které kladou důraz na kvalitní a inovativní výuku. Věříme, že nová učebna přinese radost z objevování a bádání nejen současným, ale i budoucím generacím žáků.