Logo základní školy Třebařov

Zápis ze zasedání ŽP 17.3. 2016

Přítomni:
V. třída –Čepilová R.                                                                                                    
VI. třída – Pírková N., Bednář A.                                                                               
VII. třída – Chlup O.                                                                                       
VIII. třída – Chlupová A., Smolíková A.                                                           
 IX. třída – Tichá T.

Nepřítomni: V. třída – Krmela Š. (omluven), VII. třída – Venzara F. (omluven), IX. třída – Macková M.

Program:
1. Zhodnocení turnaje ve stolním fotbálku a prezentace o chování                
2. Nová výzbroj na florbal                                                                        
3. Požadavek sportovních kroužků                                                                    
4. „Den naruby“                                                                                         
5. Pomoc na Dětském plese                                                                        
6. Dotace zvířete v ZOO                                                                          
7. Školní stravování                                                                                   
8. Přebíhání silnice u ranního autobusu

        

Ad1)  V lednu se uskutečnil plánovaný turnaj ve stolním fotbálku. Organizace se dobře ujal Ondra Chlup. Pěkné diplomy připravil Štěpán Krmela. Na 1. stupni odprezentovaly Markéta Macková a Adéla Chlupová vlastní prezentaci na téma bezpečného a slušného chování. Všichni se svého úkolu zhostili velmi dobře.

Ad2) Chlapci ze druhého stupně vznesli požadavek, zda by se mohly k dosavadní florbalové výstroji dokoupit ještě chrániče a rukavice. O zakoupení bude požádán výbor SRPDŠ .

Ad3) Dalším požadavkem bylo rozšíření  dosavadní nabídky kroužků o florbalový nebo fotbalový. Nyní již je tělocvična obsazená a pokud jsou volné termíny, tak to nevyhovuje dětem. S tímto požadavkem  se bude určitě počítat pro příští školní rok.

Ad4) Parlament navrhuje uspořádání netradičního dne ve škole, např. „Den naruby“. Termín by byl 1. červen – Den dětí.  Návrh, jak by mohla akce vypadat a souhlas vedení školy zajistí do 30. 3. 2016 Ondra, Adéla a Adriana.

AD5) Dne 17. 6. 2016 se uskuteční Dětský ples Zúčastní se ho i děti ze Slovenska, které tady budou na výměnném pobytu. Parlament pomůže s organizací plesu, se zajištěním tomboly,…

Ad6) Adriana Smolíková přišla s nápadem na dotaci nějakého zvířete ze Zoo. Něco podobného se již na naší škole uskutečnilo, přispívalo se na pralesničku.  Adriana zjistí u pana učitele Kolbábka možnosti. Termín: 21. 3. 2016.

Ad7) Tereza Tichá  připraví do 30. 3. 2016 anketu týkající se spokojenosti či nespokojenosti s jídly ve školní jídelně. Se zpracovanými údaji z dotazníku osloví vedoucí stravování. Předloží i návrhy na nová jídla, která by se mohla vařit.

Ad8) Dojíždějící děti ráno po vystoupení z autobusu přebíhají silnici, aniž by se předtím rozhlédly. Renata Čepilová bude do 23. 3. 2016 informovat třídní učitele 1. stupně o tomto problému.

 

Zapsala: T.Tichá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16