Logo základní školy Třebařov

Výpis usnesení ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 27.9.2017.

Usnesení č. 1/27/9/2017: Členové Školské rady zvolili za předsedkyní Bc. Květu Doležalovou.
Usnesení č. 2/27/9/2017: Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy 2017/2018. Školská rada schvaluje tuto výroční zprávu.
Usnesení č. 3/27/9/2017: Školská rada schválila úpravy ve školním řádu. Školská rada schvaluje školní řád č.j. 514/2017.
Usnesení č. 4/27/9/2017: Školská rada byla seznámena s ŠVP školy – Stačí jen chtít, verze 9.
Usnesení č. 5/27/9/2017: Školská rada předala požadavek na nové šatní skříně řediteli školy, Mgr. Petru Šrolovi.
Usnesení č. 6/27/9/2017: Školská rada byla seznámena se stavem realizace úprav autobusové zastávky u školy.

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16