Logo základní školy Třebařov

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 15. 5. 2019

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 15. 5. 2019

PŘÍTOMNÍ: Mgr. Renata Nečasová, Mgr. Marta Přidalová, Antonín Valenta
OMLUVENI: Hana Šmídová, Petr Švehla, Pavel Krmela
PROGRAM:

  1. Seznámení školské rady s uplynulým a aktuálním děním ve škole
  2. Diskuze
Ad. 1.
Členové školské rady byli seznámeni s probíhajícími granty školy, se zápisem do první třídy, s úspěchy žáků v soutěžích, s průběhem výměnného pobytu – návštěva dětí ze Slovenska na naší škole, průběh přípravy nové šatny pro žáky první a druhé třídy – nákup skříněk, výběr druhého cizího jazyka v sedmé třídě – RJ, příchod žáků do šesté třídy ze Starého Města v dalším školním roce, přehled akcí do konce školního roku

Usnesení č.1/15/5/2019: Členové školské rady byli seznámeni s průběhem školního roku 2018/2019, plánovanými akcemi.
 

Ad. 2.
Pan Valenta navrhl možnost přípravy svačinek ve školní jídelně pro děti ze ZŠ. Návrh bude předložen panu řediteli.

Usnesení č.2/15/5/2019: Členové školské rady navrhují možnost přípravy svačinek ve školní jídelně pro žáky školy.
 
Počet listů:Zapsala: Mgr. Renata Nečasová
Počet příloh:Ověřila: Mgr. Marta Přidalová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16