Logo základní školy Třebařov

Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 2. 2. 2017

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni: Pospíšil S. (V. třída), Potůčková J. (VI. třída), Venzara F. (VIII. třída), Smolíková A. (IX. třída)

 

Program:

 

1. Pomoc útulku Canis centrum Lanškroun
2. Nevhodné chování žáků v V. a VII. třídě
3. Soutěž ve sběru papíru
4. Interaktivní tabule do VII. třídy
5. Návrh na bufet
6. Závěsy do V. třídy

 

 

Ad 1) Za pomocí paní učitelky Šrolové organizuje 13 dětí (zejména z IX. třídy) pomoc útulku
         v Lanškrouně. Za peníze z prodeje upomínkových předmětů, sběru bylin, pomerančové  
         kůry a papíru se koupí granule a hračky pro zvířátka. Zmíněná skupina vše odveze do
         Lanškrouna a také aktivně pomůže  přímo v útulku.

 

Ad 2) Zástupci V. a VII. třídy oznámili jména spolužáků, se kterými mají někteří ve třídě problémy.                                                                     
         Řešit to bude výchovná poradkyně a metodička prevence s třídními učiteli.

 

Ad 3) V rámci podpory útulku v Lanškrouně a získání co nejvíce peněz, vymyslel Ondra Hloušek                
          a Adéla Chlupová z IX. třídy soutěž ve sběru papíru. Ceny pro nejlepší třídu poskytne
          SRPDŠ v Třebařově.

 

Ad 4) VII. třída by chtěla interaktivní tabuli. O její instalaci se uvažuje. Z technických důvodů                                                           
          ovšem nemůže být na čelní stěně.

 

AD 5) Žáci by chtěli místo automatu, který byl zrušen, alespoň bufet s nabídkou svačin. Návrh
          předloží vedení školy Ondra Chlup a Adéla Chlupová.

 

Ad 6) Na opětovný návrh na závěsy do V. třídy odpověděla p. uč. Šrolová, že požadavek byl již                      
          dán na seznam požadovaných věcí z rozpočtu pro tento rok. Paní učitelka třídní přidala                                     
          i možnou variantu v podobě žaluzií.

 

 

Zapsala: A. Chlupová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16