Logo základní školy Třebařov

Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 14. 6. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy,
omluveni: Š Krmela (VII. třída). M. Krmela (VIII. třída zástupce za A. Bednáře, který se odstěhoval), O. Chlup ( IX. třída)
Neomluven: O. Uhlíř (VII. třída)

Program:

  1. Shrnutí aktivit během roku
  2. Sportovní den 26. 6. 2018
  3. PC prezentace školních aktivit na Slovensko
  4. Školní výlety
  5. Úklid zastávky
  6. Poslední zvonění 2018

Ad1) Během letošního školního roku se podařila opět uskutečnit spousta akcí. O všech jsou informace na webových stránkách školy. Parlament se zapojil do celorepublikové sbírky Život dětem, sám inicioval prodej upomínkových předmětů pro psí útulek v Lanškrouně. Zástupce parlamentu pojede společně s IX. třídou v pátek 22. 6. 2018 do Lanškrouna, kde předají z výtěžku sběru pomerančové, citronové kůry a papíru a prodeje vyřazených učebnic nakoupené granule a jiné dobroty. Odevzdány budou i peníze z prodaných předmětů.

Ad2) Na úterý 26. 6. 2018 připravuje IX. třída Sportovní den pro I. – VI. třídu. Soutěžit se bude v kategoriích a různých zajímavých disciplínách o medaile a diplomy.

Ad3) Pro VIII. a IX. třídu byla vyhlášena asi před 3 týdny soutěž o nejlepší PC prezentaci o životě naší školy v letošním školním roce. Dvě nejlepší a nejhezčí budou oceněny a poslány naší slovenské partnerské škole do Popradu.

Ad4) Od 15. do 27. 6. 2018 se uskuteční několik třídních výletů. V. třída pojede do Brna na laser game, VI. třída do Olomouce na laser game a do Pevnosti poznání, VII. třída do Brna do ZOO, VIII. třída do Prahy do čokoládovny. I. stupeň absolvoval začátkem června týdenní školu v přírodě.

Ad5) O poslední úklid kolem autobusové zastávky se dobrovolně přihlásila školní družina B. Žáci obdrželi jednorázové rukavice a spolu s paní vychovatelkou E. Chlupovou ji, v rámci ekoaktivit, vyčistili.

Ad6) Závěrečnou akcí letošního školního roku je tradiční Poslední zvonění žáků IX. třídy. Uskuteční se od 9 hod. před ZŠ. Pro děti z Rychnova i Starého Města bude v 10,15 hod. přistaven speciální autobus, který objednává obec Rychnov.

Zapsala: Eliška Perchliková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16