Logo základní školy Třebařov

Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 18. 3. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, chyběla – omluveny V. Hutirová (VIII. třída) a R. Zouharová (IX. třída), neomluvena T. Seidlová (V. třída)
Program:

  1. Sbírka Život dětem
  2. Dotazníkové šetření kuchyně
  3. Kamerový systém
  4. Noví žáci ze Starého Města
  5. Nejbližší akce
Ad1) Jako každý rok se zapojíme do charitativní sbírky Život dětem. Vivien a Nikola ze VI. třídy budou prodávat upomínkové předměty dětem ve třídách. V případě, že se vše neprodá, prodej se uskuteční ještě v červnu při školní akademii.

Ad2) Všem, kteří se stravují ve školní jídelně (žáci, učitelé, MŠ, cizí strávníci) bude dán dotazník, kde se budou moci vyjádřit ke kvalitě stravování. Budou moct podat i návrhy na nová jídla, vyzdvihnout, co jim chutná a co naopak ne. Dotazník bude anonymní.

Ad3) V lednu byl namontován nový kamerový systém se záznamem. Monitorováno je okolí školy i školky. Do budoucna se počítá ještě s několika dalšími kamerami, aby byly „chráněny“ i tzv. „mrtvé úhly“. Na přítomnost kamer jsou všichni upozorněni všude přítomnými cedulkami.

Ad4) V novém školním roce k nám chce přestoupit do budoucí VI. třídy větší množství dětí ze ZŠ Staré Město. Začátkem září se uskuteční adaptační program, aby se děti snáze začlenily do stávajícího kolektivu a lépe se poznaly i se svojí třídní učitelkou. O „poznávací“ aktivitě se uvažuje i v průběhu měsíce června, kdy by staroměstské děti společně s našimi páťáky strávily aktivní den na naší škole.

Ad5) Do konce školního roku nás čeká několik zajímavých a přínosných akcí. Mezi ně patří např. Ukázka dravých ptáků a sov (29. 3. ), focení ( 1. st. a MŠ – 7.5.; 2. st. – 2. 5.), ukázka bojové techniky (10. 5.), výměnné pobyty – Slováci k nám 9. – 12. 5., my na Slovensko 30. 5. – 2. 6., exkurze do Brna – Anthropos, hvězdárna (2. st.,14. 6.), školní akademie (21. 6.), školní výlety, Poslední zvonění (28. 6.) a mnoho dalšího.
Obec Třebařov pořádá společně s myslivci a hasiči 25. 5. 2019 Třebařovskou pouť, kde je mimo jiné připraven bohatý program i pro děti.
22. 6. 2019 bychom se měli zúčastnit s krátkým programem otevírání koupaliště v Rychnově.
 
Zapsala: p. uč. Šrolová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16