Logo základní školy Třebařov

Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 17. 12. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, chyběla – neomluvena T. Seidlová (V. třída)

 

Program:
  1. Kontrola a hodnocení akcí od minulého parlamentu
  2. Nová autobusová zastávka
  3. Školní jídelna
  4. Kamerový systém
  5. Problémy s hygienou na dívčím WC
  6. Různé

 

Ad1) Paní učitelka Šrolová kontaktovala vedoucího autobusové dopravy Ústí nad Orlicí pana Kuběnku a předala stížnost ohledně chování řidiče pana H. Byla slíbena náprava.
Všechny avízované akce proběhly v oznámeném termínu, účast žáků i veřejnosti byla velká.
Turnaj ve stolním fotbálku vyhrála VII. třída, zapojili se i učitelé.
Strom republiky byl vysazen, podařilo se uběhnout více jak 100 plánovaných kilometrů. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně, zapojila se družina. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnostmi, nejlepší dostali ceny věnované SRPDŠ v Třebařově. Vše proběhlo na počest 100. výročí založení ČSR.
Na Noc vědců do Olomouce odjely 2 plné autobusy dětí a rodičů.

 

Ad2) S otevřením nové autobusové zastávky nastaly jisté komplikace. Někteří řidiči nezastavovali v nových prostorách a děti musely přebíhat přes silnici. Cílem vybudování nové zastávky je hlavně bezpečnost dětí a ta byla v těchto případech porušena. Na základě domluvy s panem Kuběnkou z autobusové dopravy budou všechny případné problémy ihned hlášeny.
Třídy na 1. i 2. stupni byly také upozorněny na to, jak se mají na zastávce chovat – dodržovat bezpečnost a dávat pozor na novou výsadbu zeleně.

 

Ad3) Žáci měli připomínky ke skladbě jídel ve školní jídelně. Nejvíce jim vadí častá přítomnost hub. Lenka  a Veronika zjistí další námitky a ty  předají  vedoucí stravování.

 

Ad4) Začátkem roku 2019 se bude montovat nový kamerový systém, který pokryje celé okolí školy. Prozatím  se plánuje 8 kamer.

 

Ad5) Dívčí záchody v budově A na 1. patře jsou často znečištěny – samotnými dívkami ( zašpiněná prkýnka, hygienické potřeby poházeny po zemi, …). Největší problém je s toaletním papírem. Pokud se to bude i nadále opakovat, budou si muset děvčata nosit vlastní.

    

Ad6) 18. 12. 2018 se uskuteční Vánoční koncert v třebařovském kostele – vystupuje ZUŠ Moravská Třebová. 19. 12. 2018 pojedou zájemci ze 2. stupně do Hradce Králové na divadelní představení Radúz a Mahulena. 20. 12. 2018 proběhne Den deskových her  a v pátek 21. 12. 2018 si druhostupňoví zabruslí v Moravské Třebové.
Bude se muset připomenout systém střídání tříd u stolního fotbálku. Někteří žáci to nerespektují.
Připomínky byly také k chování některých žáků během přestávek. Konkrétní jména budou předána třídním vyučujícím ke sjednání nápravy.

  

Zapsala : R. Zouharová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16