Logo základní školy Třebařov

Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu 23. 1. 2020

Přítomni: zástupci VI. – IX. třídy
Nepřítomni: V. třída – I. Janků (neomluvena) , L. Svobodová (omluvena)
Program:
   1. Útulek pro zvířata Canis centrum Lanškroun
   2. Šatnové skříňky
   3. Mantinely do tělocvičny
   4. Kolárna
   5. Zájezd do Anglie
   6. Zájezd do Osvětimi
   7. Celoškolní akce : preventivní programy, Pernštejni, Permonium, Dětský bál

Ad1) Připravovaná soutěž v rámci pomoci zvířecímu útulku bude vyhlášena po jarních prázdninách. Při veřejné sbírce uskutečněné při akci Rozsvícení vánočního stromu se vybrala finanční částka 1507 Kč a plná bedna krmení pro zvířata.

Ad2) Žáci požadují nové skříňky. Zatím byly pořízeny nové skříňky pro 1. a 2. třídu. Pro další třídy ( na 1. stupni) by se mohly dále pořizovat. Není ovšem dostatek místa pro nové a širší skříňky pro všechny žáky.

AD3) Kluci z 2. stupně by chtěli do tělocvičny mantinely. Bohužel ty, které byly zatím vytipovány, by zabraly moc místa. Bude se hledat dále jiná varianta.

Ad4) Je možno získat finanční příspěvek na novou kolárnu z grantu. Měla by stát v místech, kde se nyní nachází kolárna pro zaměstnance školy. Část by měla zůstat pro zaměstnance a část bude pro žáky. Její rozměry budou mnohem větší a vzhledem by měla být podobná budoucí venkovní učebně.

Ad5) Zájezd do Anglie se neuskuteční, protože byl nakonec mezi žáky malý zájem. Hlavním důvodem byla větší finanční částka, kterou by museli žáci zaplatit.

Ad6) Zájezd do Osvětimi se přesouvá do dalšího školního roku. Žáky čeká do konce tohoto roku ještě několik akcí, na nichž se budou také podílet finančně. Současným deváťákům bude, v případě zájmu, nabídnuta možnost zúčastnit zájezdu, i když již nebudou žáky ZŠ Třebařov

Ad7) V měsíci lednu se uskutečnily preventivní programy pro I. – VIII. třídu. Názvy programů organizovaných PPP Ústí nad Orlicí: Stonožka, Kybersvět, Ne návykovým látkám. Žáci i učitelé byli s jejich náplní velmi spokojeni.
Nejbližší celoškolní akcí bude vystoupení SHŠ Pernštejni s názvem Leonardo da Vinci (20. 3.)
27. 5. pojedou všechny třídy do Oslavan u Brna do zábavného parku Permonium, kde se děti mohou vzdělávat i soutěžit.
Letos nás čeká také Dětský bál (koncem května nebo začátkem června).

Zapsala: S. Rozsypalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16