Logo základní školy Třebařov

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu 14. 11. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy

Nepřítomni: V. třída – I. Janků (neomluvena)
 

Program:
               1. Útulek pro zvířata Canis centrum Lanškroun
               2. Sůl v jídelně
               3. Přístřešek na kola
               4. Zájezd do Anglie
               5. Zájezd do Osvětimi
               6. Zhodnocení prvního čtvrtletí
               7. Nová PC a jazyková učebna
               8. Nejbližší akce
 

Ad1) V rámci pomoci zvířecímu útulku bude vyhlášena celoškolní sbírka                   a zároveň soutěž mezi třídami. Třída s největším počtem dárečků – krmení, hračky a další potřebné věci – bude odměněna od SRPDŠ. Děvčata ze VI. třídy připraví plakát. Další veřejná sbírka se uskuteční při akci Rozsvícení vánočního stromu, kdy každý, kdo něco přinese, dostane malou sladkost.

Ad2) Vzhledem k tomu, že během „zkušební doby“ nedošlo v jídelně k žádným problémům za strany dětí, bude sůl i nadále k dispozici (na požádání).

Ad3) Žáci by chtěli přístřešek na kola. Požadavek byl předán panu starostovi a panu řediteli a náklady na stavbu budou dány do rozpočtu na rok 2020.

Ad4) Paní učitelce Kalinové byla přednesena prosba žáků na vzdělávací  pobyt v Anglii. Ta se spojila s p. uč. Najdek a společně začaly zjišťovat podrobnosti, obrátily se na  agentury. Až budou mít konkrétní nabídku, osloví žáky V. – IX. třídy.

Ad5) Dále žáci VIII. a IX. třídy projevili zájem o zájezd do Osvětimi. Žádosti se bude věnovat p. uč. Šrolová. Zjistí nejlepší nabídky cestovních kanceláří. Pokud by se jelo, tak na jaře 2020.

Ad6) Paní učitelka Šrolová stručně zhodnotila první čtvrtletí školního roku 2019/2020. Zástupci žáků v parlamentu také sdělili své postřehy –  prospěch, chování žáků na II. stupni, nová p. uč. A. Najdek.

Ad7) Koncem října se zrealizovala nová počítačová a jazyková učebna – nové moderní počítače, nový nábytek, sluchátka pro vzájemnou komunikaci při výuce jazyků, 3D tiskárna. Učitelé i žáci  si zvykají na nová zařízení a postupně se na nich učí pracovat.

Ad8) Nejbližší akce:      6. 12.– Rozsvícení vánočního stromu
                               10. 12.– Vánoční koncert v třebařovském kostele
                               11. 12.– Česko zpívá koledy
                               19. 12.– Divadlo Praha (děti II. st. a rodinní příslušníci)
                              Prosinec – Vánoční dílny pro děti a rodiče na I.st. a ŠD
                              Leden, únor – preventivní programy pro I. i II. stupeň

Zapsala: V. Hutirová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16