Logo základní školy Třebařov

Zápis z 3. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 15. 12. 2016

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni A. Chlupová (IX. třída) a O. Chlup (VIII. třída)

 

Program:

 

1. Netradiční olympiáda

2. Požadavky za třídy

3. Úklid zastávky

4. Vypouštění balónků

5. Vystoupení dětí v Rychnově

6. Divadlo

7. ZOO Olomouc

8. Pomoc zvířatům – útulek Lanškroun

 

Ad)1 zástupci V. – IX. ročníků vymysleli disciplíny na Netradiční olympiádu.

1. skákání v pytli

2. poznávání jídla poslepu

3. kreslení naslepo

4. nošení vajíčka na lžičce v puse

5. házení kroužků na tyčku

6. slalom s kolečkem

 

Je potřeba ještě nad disciplínami popřemýšlet a olympiádu dobře připravit.

 

Ad2) VII. třída požádala o nový koš na papíry

           V. třída chce nové závěsy do třídy

 

Ad3) Zastávku uklízí VI.třída – na splnění úkolu dohlédnou zástupci parlamentu

 

Ad4) V pátek 9.12. proběhlo  Vypouštění balónků. Lidé byli s vypouštěním spokojeni. Jen díky špatnému počasí hodně balónků popadalo rychle na zem. Zástupci parlamentu se na této akci také úspěšně podíleli.

 

Ad5) V sobotu 17.12. vystoupí v Rychnově na Moravě 1. a 2. stupeň naší základní školy s vánočním vystoupením. Byli jsme o to požádáni zastupitelstvem obce.

 

Ad6) 7.dubna 2017 v 17:00 proběhne ve školní tělocvičně divadelní představení

Don Quichote de la Ancha v nastudování Bolka Polívky. Akce je plánována k 90. výročí školy i 750. výročí založení obce.

 

Ad7) Na jaře roku 2017 proběhne velký výjezd do Zoologické zahrady Olomouc . Díky naší peněžité pomoci a adopci Kotula veverkovitého jsme získali 120 vstupenek.  S takovým množstvím vstupenek může vyjet společně 1. – 9. třída.

 

Ad8) Zástupci IX. ročníku navrhli pomoc zvířatům z útulku. Vybral se útulek Canis Centrum Lanškroun. S útulkem se daná nabídka zkonzultuje. Na starost si to vezme A.Smolíková.

 

 

Zapsala: A. Smolíková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16