Logo základní školy Třebařov

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 1. 10. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni M. Novák (V. třída) a V. Hutirová (VIII. třída)

Program:

  1. Autobusová zastávka
  2. Autobus – stížnost na chování řidiče – pana H.
  3. Turnaj ve stolním fotbálku pro 2. stupeň
  4. Strom republiky
  5. Výtvarná soutěž ke 100. výročí založení Československa
  6. Noc vědců

Ad1) Z důvodu budování nové autobusové zastávky s točnou , bude asi na 2 měsíce zřízena od  1. 10. 2018 provizorní zastávka před školou. Budou otevřeny branky, takže rodiče budou moci pro své děti chodit přes školku. Nebude se tedy jezdit za školu, parkovat se bude také před školou.

Ad2) Od žáků i některých dospělých jsou vznášeny stížnosti na špatné chování a pozdní příjezdy řidiče pana H. Paní učitelka Šrolová kontaktuje vedoucího autobusové dopravy Ústí nad Orlicí pana Kuběnku a předá stížnost.

Ad3) Parlament schválil turnaj ve stolním fotbalu, který proběhne v polovině října. Do té doby mohou třídy i naši učitelé trénovat dle připraveného rozpisu. M. Krmela připravil pravidla a nachystal tabulku.

Ad4) Dále se naše škola společně s OÚ Třebařov zapojila do akce ,,Strom republiky", který pomohou vysadit žáci 9.třídy. Pamětní kámen je již zhotovený, k výsadbě lípy by mělo dojít koncem října (u příležitosti 100. výročí založení naší republiky).

Ad5) Rovněž ke 100. výročí založení ČSR vyhlásí parlament výtvarnou soutěž o hodnotné ceny věnované SRPDŠ. Termín odevzdání prací bude do 31. 10. 2018 paní učitelce Šrolové. Podmínky soutěže budou uvedeny na plakátech.

Ad6) V pátek 5. 10. 2018 jede naše škola na tradiční akci Noc vědců v Olomouci. Zúčastní se asi 90 zájemců z řad dětí i rodičů, objednané jsou 2 autobusy. Každý účastník zaplatil poplatek 100,– Kč, zbytek se doplatí ze SRPDŠ.

Zapsal : M. Krmela

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16