Logo základní školy Třebařov

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu - 19.10.2017

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluven A. Bednář z VIII. třídy a E. Perchlíková z IX. třídy
Program:

  1. Úklid zastávky
  2. Nápad zákazu vjezdu za školu
  3. Sportovní den pro druhý stupeň
  4. Dětská univerzita
  5. Lyžařský kurz
  6. Čipy na obědy
  7. Další parlament

Ad1) V měsíci říjnu má na starosti úklid zastávky VIII. třída. V listopadu ji vystřídají sedmáci.
Ad2) Čím dál více jezdí řidiči (rodiče dětí) vysokou rychlostí vzadu za školou . Obec Třebařov uvažuje o omezení rychlosti nebo zákazu vjezdu pro nepovolané. Dojít k tomu by mělo pravděpodobně v souvislosti s vybudováním nové autobusové zastávky.
Ad3) Byl podán návrh na uspořádání dne plného aktivit a sportu pro druhý stupeň školy, kde by se hrál ping pong, stolní fotbálek apod.
Ad4) Pro děti od 8 do 12 let se připravuje účast na letním semestru ( 7.2. – 2.5. 2018) na Dětské universitě v Olomouci. Zúčastnit se může 18 dětí, které budou vybrány na základě předem stanovených kritérií.
Ad5) Parlament probíral zrušení lyžařského kurzu v Říčkách z organizačních důvodů. Kurz se opět uskuteční v Čenkovicích v týdnu od 5.2. 2018.
Ad6) Byl podán návrh na zavedení čipů na výdej obědů. Z finančních důvodů je toto zatím nerealizovatelné.
Ad7) Další parlament se bude konat ve čtvrtek 23.11.2017

Zapsal: Ondřej Chlup

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16