Logo základní školy Třebařov

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 26. 9. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena D. Matoušů ze VII. třídy, D. Antl ze VII. třídy, V. Hutirová z IX. třídy

Program:

  1. Představení členů parlamentu
  2. Volba předsedy a místopředsedy
  3. Autobusová doprava
  4. Seznámení s granty, do nichž je škola zapojena
  5. Anglie – zájezd
  6. Pomoc útulku v Lanškrouně
  7. Sportovní aktivity
  8. Sůl ve školní kuchyni
  9. Automat na občerstvení
Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Leontýna Svobodová, Izabela Janků
za VI. třídu- Aneta Stejskalová, Patricie Xenie Richterová
za VII. třídu – Dorota Matoušů, Daniel Antl
za VIII. třídu – Eliška Hemrlíková, Eliška Sedláková
za IX. třídu – Veronika Hutirová, Sabina Rozsypalová
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová
(za nemocné členy za VII. třídu byly přítomny zástupkyně Vivien Černá a Nikola Svobodová)

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Za předsedu byla zvolena Veronika Hutirová. Jejím zástupcem potom Sabina Rozsypalová.

Ad3) Paní učitelka Šrolová seznámila přítomné s nejbližší dopravní situací ohledně dojíždění autobusů (termíny dokončení stavby silnice Krasíkov, možná zpoždění autobusů,…)

AD4) Avízované granty (nová počítačová a jazyková učebna a venkovní učebna za školou + další související aktivity) se začnou realizovat v měsíci říjnu. Respektive v době letních prázdnin se již vybudoval bezbariérový záchod ve 2. patře budovy A. V říjnu se bude dělat počítačová učebna – nové moderní počítače, nový nábytek, výukové programy zaměřené na jazyky a přírodovědu.

Ad5) Žáci vznesli dotaz, zda by se opět nemohlo jet na vzdělávací pobyt do Anglie. Požadavek bude předán paní učitelce Kalinové, která na naší škole vyučuje anglický jazyk.

Ad6) Členové parlamentu by rádi pokračovali ve spolupráci se zvířecím útulkem v Lanškrouně. Do příštího parlamentu vymyslí, jakou formou by šlo získat co nejvíce prostředků (např. prodej upomínkových předmětů, výtěžek ze sběrů, celoškolní soutěž,….). Spojíme se i s Adrianou Smolíkovou, bývalou žákyní školy, která s touto aktivitou začala před třemi roky.

Ad7) Osmáci přišli s nápadem uskutečnit sportovní turnaj mezi školami, konkrétně mezi naší a tatenickou školou. Dále chtějí další ročník turnaje ve stolním fotbálku pro 2. stupeň.

Ad8) Problém, který by parlamenťáci rádi vyřešili, je poskytování soli ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že žáci se solničkami dělali „neplechu“ ( dělali si různé naschvály, kradli solničky,…), byla jim sůl odebrána. Po domluvě s panem ředitelem P. Šrolem a vedoucí stravování paní I. Kozákovou byla dětem dána 14denní zkušební lhůta. Pokud nebudou žádné problémy daného rázu, sůl bude dětem volně k dispozici i nadále.

Ad9) Žáci by uvítali ve škole automat na pití a třeba i na bagety, apod. Většině firem se ovšem takové zařízení na malých školách nevyplatí. Některé děti ( a jejich rodiče) znají poskytovatele automatů a zkusí zjistit, zda by nebylo možno, po domluvě s vedením školy, umístit požadovaný automat i v naší škole.

Zapsala: p.uč. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16