Logo základní školy Třebařov

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 22. 9. 2016

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena L. Kostková  z V. třídy, Š. Krmela ze VI. třídy

Program:

1. Představení členů parlamentu

2. Volba předsedy a místopředsedy

3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem

4. Příprava celoškolních a dalších akcí

5. Výměnný pobyt – Slovensko, Poprad

6. Autobusová zastávka

7. Termín další schůzky

 

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.

za V. třídu – Lenka Kostková , Sebastian Pospíšil

za VI. třídu- Jana Potůčková, Štěpán Krmela

za VII. třídu – Nikola Pírková, Adam Bednář

za VIII. třídu – Ondřej Chlup, František Venzara

za IX. třídu – Adriana Smolíková, Adéla Chlupová

Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 4 hlasy pro, 1 se zdržel byla za předsedkyni zvolena Adriana Smolíková. Jejím zástupcem potom Ondřej Chlup.

Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do humanitárních aktivit. Letos je tou první sbírka pro společnost Život dětem . Adriana s Adélou budou do konce září prodávat dětem za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrh na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, třídní, apod. Zapojíme se i do příprav 90. výročí založení naší školy.

Ad5) Podruhé se  uskuteční výměnný pobyt se slovenskou školou z Popradu. Letos by měl vyjet 1. stupeň, resp. zájemci ze 3. – 5. třídy (případně doplněni 6. třídou). O organizaci se postarají p. uč. M. Maděrová a p.uč. P.Kosina.

Ad6) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.

Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o plánech na přebudování zastávky. Její realizace se trochu posunula z technických důvodů.

Ad7) Další schůzka byla stanovena na čtvrtek 13. 10. 2015 od 13 hod. v učebně IX. třídy.

 

Zapsala: p.uč. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16