Logo základní školy Třebařov

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 21. 9. 2017

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena L. Kostková z VI. třídy, A.Bednář z VIII. třídy a O.Chlup z IX. třídy

Program:

  1. Představení členů parlamentu
  2. Volba předsedy a místopředsedy
  3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem
  4. Příprava celoškolních a dalších akcí
  5. Autobusová zastávka
  6. Seznámení s granty, do nichž je škola zapojena
  7. Pomoc útulku v Lanškrouně
  8. Požadavky
  9. Termín další schůzky

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Nikola Svobodová, Ondřej Šrol
za VI. třídu- Lenka Kostková, Eliška Sedláková
za VII. třídu –Štěpán Krmela, Ondřej Uhlíř
za VIII. třídu – Radka Zouharová, Adam Bednář
za IX. třídu – Eliška Perchliková, Ondřej Chlup,
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 6 hlasů pro, 1 proti byl za předsedu zvolen Ondřej Chlup. Jeho zástupcem potom Eliška Perchliková (6 pro, 1 se zdržel)

Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do humanitárních aktivit. Letos je tou první opět sbírka pro Život dětem . Ondra s Nikolou, Eliškou S. a Radkou budou do začátku říjny prodávat dětem i zaměstnancům školy za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrhy na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, třídní, apod. Na dnešní schůzce již padl návrh na uspořádání sportovních turnajů za účasti některých okolních škol.

Ad5) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.
Chování dětí v autobuse se zlepšilo v době, kdy s nimi z Rychnova jezdí nová školní asistentka a vychovatelka paní Eva Chlupová. Problémy jsou stále v odpoledním spoji ve 14,09 hod. ,kdy s nimi žádný „dozor“ nejede. Nejvíce stížností je na děti z II. – IV. třídy.
Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o důvodech neuskutečnění realizace nové autobusové zastávky. Obec Třebařov nedostala v červnu 2017 finanční dotaci. Budou se ale hledat nové možnosti na získání potřebných peněz na zhotovení nové zastávky.

Ad6) Škola je nyní nově zapojena do dvou grantů. 1. – nové vybavení počítačové učebny a zasíťování školy, které je podmíněno vybudováním bezbariérového přístupu v budově A a WC v 2. patře . 2. – na stráni za školou by měla vzniknout venkovní učebna a další prvky zaměřené na ekologickou výchovu

Ad7) V minulém školním roce parlament inicioval úspěšné akce na pomoc zvířecímu útulku v Lanškrouně. I letos chce v této činnosti pokračovat. Po Adrianě Smolíkové (ukončila ZŠ), která byla iniciátorkou, přebírají „štafetu“ Radka Zouharová a Tereza Němcová z VIII. třídy.

Ad8) Zástupkyně IX. třídy vznesla požadavek na novou klasickou školní tabuli. Ta stará je již ve špatném stavu. VIII. třída by chtěla interaktivní tabuli. Z technických důvodů jsou problémy se zabudováním běžné interaktivní tabule, ale v nejbližší době by se mohla koupit mobilní „interaktivka“ (pokud dopadne grant na počítače) a ta bude využívána nejvíce právě v této a v páté třídě.

Ad9) Další schůzka parlamentu se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2017 v učebně VI. třídy.

Zapsala: p.uč. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16