Logo základní školy Třebařov

Zápis č.3 17. 12. 2015

Zápis ze zasedání žákovského parlamentu 17. 12.2015

Přítomni: V. třída – Krmela Š., Čepilová R.
VII. třída – Chlup O., Venzara F.
VIII. třída – Chlupová A.
IX. třída – Macková M.

Nepřítomni: VI. třída – Bednář A. (omluven). Pírková N. (neomluvena)
VIII. třída – Smolíková A. (omluvena),
IX. třída – Tichá (omluvena)

Program: 1. Změna zástupců parlamentu
2. Skříňky v šatnách
3. Úklid zastávky
4. Chování dětí z 1. stupně
5. Turnaj ve stolním fotbálku

Ad1) VIII. třída nebyla spokojena s prací svých zástupců v parlamentu a tak proběhly v této třídě nové volby. Zástupci se staly Adéla Chlupová a Adriana Smolíková. Adéla už se zúčastnila dnešního zasedání, Adriana byla omluvena.

Ad2) Byly připomínky k zápachu a muškám u skříněk (kolem Simpsonových, skříňky dětí z 1. st.). Je podezření na zbytky starého jídla. Ondra Chlup obejde třídy na 1. stupni, upozorní děti i vyučující na tento problém. V pondělí se toto objeví i v hlášení ve školním rozhlase.

Ad3) Do Vánoc má VII. třída za úkol uklidit zastávku u školy.

Ad4) Vzhledem k tomu, že jsou stálé problémy s chováním dětí zejména 1. stupně, připraví si Markéta Macková a Adéla Chlupová prezentaci týkající se problémových oblastí v chování prvostupňových dětí. Během měsíce ledna navštíví po domluvě s třídními učiteli některou hodinu (nejlépe asi prvouku) a svoji práci odprezentují.

AD5) Ondra Chlup a Franta Venzara mají na starosti organizaci turnaje ve stolním fotbálku pro zástupce V. – IX. třídy. Štěpán Krmela připraví diplomy. Turnaj se uskuteční v lednu.

 

Zapsala: M.Macková


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16