Logo základní školy Třebařov

Zápis č.2 15. 10. 2015

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 15. 10. 2015

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy

Chyběly: N.Pírková (NEOMLUVENA), H. Pakostová a M. Macková (OMLUVENY)

Program:

1. Pravidla parlamentu

2. Chování v autobuse a na zastávce

3. Sprosté mluvení dětí

4. Úklid ve třídách a na zastávce

5. Návrhy akcí pořádaných parlamentem

6. Charitativní sbírka – výsledek

 

Ad1) Paní učitelka Šrolová přednesla návrh na PRAVIDLA PARLAMENTU, která zní:

JSME JEDEN TÝM. NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR. RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH ( I MLADŠÍCH SPOLUŽÁKŮ). NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI. SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE.

Všichni přítomní s pravidly souhlasili.

Ad2) Problémy s chováním v autobuse neustále pokračují. Nevhodně a nebezpečně se chovají děti při čekání na autobus, kde po sobě např. házejí kameny a klacky. Některé děti si při čekání na spoj krátí čas hraním v těsné blízkosti silnice.

Stížnosti jsou hodně na prvostupňové děti. Konkrétní jména byla předána paní učitelce Šrolové a ta to bude řešit společně s výchovnou poradkyní p. uč. Kolomou a ve spolupráci s třídními učiteli.

Ad3) Už i malé děti mluví velmi sprostě. Členové parlamentu si připraví krátké vystoupení pro žáky 1. stupně, ve kterém se vhodnou formou pokusí vysvětlit , jak se správně chovat a mluvit slušně. Připomene se jim také kázeňský řád a možné postihy.

Ad4) Deváťáci měli připomínky k úklidu ve třídě. T. Tichá a G. Baláž předají připomínku paní uklizečce. Paní učitelka Šrolová zase upozornila na nedostatečný úklid zastávky. Členové parlamentu nejsou povinni uklízet, ale jsou zodpovědni za to, že se jejich třída bude v daném měsíci úklidu zastávky věnovat. Jde především o sebrání papírků na zastávce a v těsném okolí .

Ad5) První nápady na akce pořádané ŽP: turnaj ve stolním fotbálku pro V.-IX., turnaj ve vybíjené VI.- IX., netradiční olympiáda pro 1. i 2. stupeň, Den zemí (zatím pracovní název)

Ad6) Byla ukončena charitativní sbírka, na níž se nejvíce podílela T.Tichá a M.Macková (prodávaly drobné dárky za 10,–Kč). Podařilo se vybrat 1 000,– Kč. Výtěžek bude odeslán na konto Chrpa.cz (na hippoterapii).

Zapsal: O. Chlup

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16