Logo základní školy Třebařov

Zápis č.1 17. 9. 2015

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 17. 9. 2015

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena T.Tichá z IX. třídy

Program:

1.Představení členů parlamentu
2. Volba předsedy
3. Zastávka – úklid, informace o nové zastávce, dohled nad dopravou u zastávky
4. Příprava celoškolních a dalších akcí
5. Humanitární sbírka Chrpa.cz – hippoterapie
6. Žolíci
7. Termín další schůzky

 

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
 
za V. třídu – Renata Čepilová, Štěpán Krmela
za VI. třídu- Nikola Pírková, Adam Bednář
za VII. třídu – Ondřej Chlup, František Venzara
za VIII. třídu – Helena Pakostová, Gustav Baláž
za IX. třídu – Markéta Macková, Tereza Tichá
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel byla za předsedkyni zvolena Markéta Macková. Jejím zástupcem potom Ondřej Chlup.

Ad3) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.
Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o plánech na přebudování zastávky na bezpečnější pro dojíždějící žáky, s jejíž realizací by se mělo začít na jaře 2016. V současné době dohlíží na bezpečnost žáků a v rámci možností reguluje dopravu zaměstnankyně OÚ paní Suchá.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrh na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, nebo jen o menší, třídní, apod.

Ad5) I letos se parlament zapojí do humanitárních aktivit. Jako první oslovila naši školu společnost Chrpa.cz s prosbou o pomoc s prodejem drobných dárků za jednotnou cenu 10,– Kč. Výtěžek půjde na hippoterapii. Členové parlamentu budou dárečky prodávat dětem na 1. i 2. stupni.

Ad6) Pokud budou členové parlamentu vzorně a aktivně plnit svoje úkoly v rámci parlamentu a svým chováním a vystupováním budou vzorem pro své spolužáky, mohou dostat „žolíka“. Toho využijí např. při zkoušení, pokud se jim nevyvede, nemusí psát menší písemku, atd.

Ad7) Další schůzka byla stanovena na čtvrtek 15. 10. 2015 od 14 hod. v učebně VIII. třídy.

 

Zapsala: p.uč. Šrolová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16