Logo základní školy Třebařov

Žákovský projekt „Dobří kamarádi“

V rámci hodin ekologických praktik jsme se dostali k učivu o mezidruhových vztazích živých organismů. Tvůrčí a hravou formou jsme si vysvětlili vcelku složité pojmy: symbióza, mutualismus, komenzálismus, protokooperace, predace a parazitismus.
Potřebné dvojice organismů nabídka kniha Project Wild a s její pomocí jsme si vytvořili karetní hru Černý Petr

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16