Logo základní školy Třebařov

Výpis usnesení ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 18.9.2018

Usnesení č.1/18/9/2018: Členové Školské rady zvolili novou předsedkyní Mgr. Renatu Nečasovou

Usnesení č.2/18/9/2018: Školská rada byla seznámena s úpravami a dodatkem ke školnímu řádu. Školská rada schvaluje školní řád č.j. 514/2017.

Usnesení č.3/18/9/2018: Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy 2018/2019.
 
Školská rada tuto výroční zprávu schvaluje.
Usnesení č.4/18/9/2018: Školská rada byla seznámena s ŠVP školy – Stačí jen chtít, verze 10.

Usnesení č.5/18/92018: Školská rada byla seznámena s nastávající realizací úprav autobusové zastávky s točnou, se změnami v personálním obsazení v ZŠ a řešením šatnových skříněk.
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16