Logo základní školy Třebařov

Výpis usnesení ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 13. října 2015

Usnesení č. 1/13/10/2015: Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy 2014/2015. Školská rada schvaluje tuto výroční zprávu.

Usnesení č. 2/13/10/2015: Školská rada byla seznámena s koncepcí školy, kterou vypracoval        Mgr. Petr Šrol, ředitel školy. Školská rada bere tuto koncepci na vědomí.

Usnesení č. 3/13/10/2015: Členové školské rady vznesli dotaz ohledně přístupu do družiny B. Dle ředitele školy Mgr. Petra Šrola by měl být do čtrnácti dnů instalován zvonek do nově zřízených prostor družiny. Členové školské rady upozornili na nedostatečně zabezpečené výkopy u školy. Členové školské rady se shodli, že by bylo dobré v budoucnu zhotovit chodník okolo školy.

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16