Logo základní školy Třebařov

Výpis usnesení Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy ze dne 17.9.2019

Usnesení č.1/17/9/2019: Členové školské rady byli seznámeni s výsledky doplňující volby do školské rady.

Usnesení č.2/17/9/2019: Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy 2018/2019. Školská rada tuto zprávu schvaluje.

Usnesení č.3/17/09/2019:Školská rada byla seznámena s ŠVP školy – Stačí jen chtít, verze 11.

Usnesení č.4/17/09/2019: Školská rada byla seznámena s novým personálním obsazením, nákupem šatnových skříněk.
 
 
Zapsala: Renata Nečasová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16