Logo základní školy Třebařov

ZŠ - Den Země 2016


zs-den-zeme-2016-ilustr logo-projekt-2

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


V pátek 22. dubna se po celé planetě konala ekologicky zaměřená akce s názvem „Den Země“. Tento osvětový den slavíme také, na jeho organizaci se podíleli zejména žáci devátého ročníku.

zs-den-zeme-2016-o2 zs-den-zeme-2016-o1fotogalerie


Hlavní náplň dne spočíval v aktivní účasti žáků na předem připravených stanovištích – provazová průlezka, poznávání kamenů, hádanky, tref a roztřiď, poznávání rostlin a potravní řetězec. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, plnili zadané úkoly, sbírali razítka a body nebo shromažďovali indicie vedoucí k tajence.

V rámci prvního stupně získala nejvíce bodů Jana Potůčková (49 bodů), v pořadí druhý byl Sebastián Pospíšil (48 b.) a třetí místo obsadil Štěpán Krmela (46 b.). Na druhém stupni si nejlépe vedl Ondra Chlup (61 bodů), následovaný Jardou Luzárem (55 b.) a dvojicí Martin Krmela a Martin Studnař (52 b.).

Všem dětem moc děkujeme za aktivní práci, při které si osvěžily znalosti, vědomosti a dovednosti zejména z oblasti přírody a její ochrany. Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 
 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO) 

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16