Logo základní školy Třebařov

Život dětem o.p.s. pomáhá


zivot-detem-ilustr Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je od roku 2000 pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Žákovský parlament se letos znovu zapojil do charitativní sbírky ve prospěch této společnosti. Šesťačkám Nikole a Vivien se podařilo prodat všechny upomínkové předměty (tentokrát propisky a magnetky) a tak mohla být na účet Života dětem odeslána částka 2 100,– Kč.

Vše o společnosti a především o tom, kam míří všechny získané peníze, se můžete dozvědět na stránkách www.zivotdetem.cz.

Připravila: B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16