Logo základní školy Třebařov

Zeměpisná soutěž „Letem světem“


zem-soutez-ddm-2019-ilustr Ve středu 20. února se 5 žáků z druhého stupně zúčastnilo zeměpisné soutěže Letem světem.

Soutěž pořádá DDM Maják v Moravské Třebové. Úkolem bylo například najít chyby v mapě, určit vzdálenost podle měřítka. Děti musely prokázat zeměpisné znalosti z celého světa i z České republiky. V kategorii 6.- 7. třída se z celkového počtu 28 soutěžících umístili Vojtěch Bazalka na 6. místě, Filip Lušovjan na 7. místě a Filip Novotný na 12. místě. V kategorii 8.- 9. třída z celkového počtu 43 soutěžících se na 9. pozici umístil Tomáš Doležal z 9. třídy a krásné 1. místo obsadil Štěpán Krmela z 8. třídy. Gratulujeme.


Olga Leinveberová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16