Logo základní školy Třebařov

Zápis do 1.třídy 2021/2022


 zapis-do-1-tr-2021-ilustr Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce uplynulém roce nijak nezměnily. 


 

Zápis proběhne distanční formou podle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků si vytisknou žádost o přijetí (odkladu), kterou vyplní a podepíšou.

Tuto žádost mohou zákonní zástupci v daném období doručit následujícím způsobem:
• osobním podáním u vedoucí stravování
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditel@zstrebarov.cz)
• poštou (rozhodující je datum podání na poště)
• do datové schránky školy

Zde jsou odkazy na patřičné dokumenty:
 Žádost o přijetí
 Žádost o odklad

Rodiče rychnovských dětí budou kontaktování ředitelkou MŠ J. Pekařovou. Rozhodnutí o přijetí obdržíte po nástupu do MŠ.

                                                                                               Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16