Logo základní školy Třebařov

Záložka do knihy spojuje školy - 2015


zalozky-2015-ilustr Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 6. ročník …

… česko – slovenského projektu pro ZŠ a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy. Tématem letos byla: „ Moudrost ukrytá v knihách“.

Celkem se přihlásilo 859 škol, což je 109 982 žáků. Česká republika byla zastoupena podstatně menším počtem – 204 škol (23 394 žáků). Ze Slovenské republiky se zúčastnilo 655 škol s počtem 86 588 žáků.

My jsem se zapojili do projektu již počtvrté a byla nám přidělena slovenská Základná škola Štefana Mnoheľa z Popradu. Tato škola je součástí většího komplexu – Církevnej spojenej školy Poprad, kterou tvoří gymnázium, základní škola a základní umělecká škola.

Cílem projektu je podpora čtenářství, navázání spolupráce a poznání života dětí v obou zemích. Pro nás se letos tento projekt stal i součástí grantu Zvýšení kvality vyučovacího procesu na ZŠ Třebařov (Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti).

Připravila: B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16