Logo základní školy Třebařov

Záložka do knihy spojila školy ...


  zalozky-2016-ilustraneb spolupráce se Slovenskem pokračuje. Po roce jsme se opět zapojili do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní 7. ročník byl motivován heslem „Čtu, čteš, čteme“.

Vždy bylo pro nás překvapením, která slovenská škola nám bude přiřazena. To ovšem tentokrát odpadlo, protože pokračujeme ve spolupráci se školou z Popradu. Záložky jsme si již vyměnili. Odeslali jsme také třídní dopisy s pozdravy a stručným shrnutím letošního školního roku.

V přípravné fázi jsou také další výměnné pobyty, kterých  se  zúčastní zájemci ze 3. – 5., resp. 6. třídy.  Předpokládaný termín je polovina dubna. Popradskou školu jsme pozvali na květen, kdy by se měla konat Školní akademie. Slovenské kamarády jsme poprosili, aby se jí i oni aktivně zúčastnili s krátkým vystoupením.

 

Připravila: p.uč. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16