Logo základní školy Třebařov

Zahájení školního roku 2018/2019 v 1. třídě


zah-sk-roku-1tr-2018-ilustr  Dne 3. září začal nový školní rok 2018/2019 . Pro děti, které šly do 1. třídy, to byl jejich úplně první den strávený ve školních lavicích.Nebyl jen tak obyčejný, ale slavnostní. Sešly se v doprovodu svých rodičů v 8. 20 a pan ředitel jim symbolicky odemkl dveře školní budovy. Potom se prvňáčci vydali do šaten, kde si našli svoji skříňku. Tam je čekalo malé překvapení.
Jejich další cesta vedla do 1. třídy. Děti se poprvé usadily do lavic. Promluvil k nim pan ředitel Petr Šrol a poté naši hosté – starosta Třebařova pan Josef Švichký a místostarostka Rychnova na Moravě paní Hana Šmídová. Nakonec žáčci dostali pěkné dárečky.
Hodina věnovaná zahájení školního roku utekla jako voda a děti se spokojeně rozešly domů. Od dalšího dne už je čekaly běžné školní povinnosti.

fotogaleriePřejeme našim novým prvňáčkům hodně štěstí a úspěchů v novém školním životě a rodičům dostatek trpělivosti!

Připravila třídní učitelka Lucie Dosedělová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16