Logo základní školy Třebařov

VÝZVA PRO ŽÁKY A PEDAGOGY ŠKOL V PARDUBICKÉM KRAJI


plak-soutez-2021-ilustr Krajské centrum primární prevence Pk při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí vyhlašuje Výzvu pro žáky a pedagogy základních a středních škol v Pardubickém kraji.Jejím hlavním záměrem je v rámci prevence duševního zdraví zaktivovat žáky, aby alespoň na chvíli trávili čas bez digitálních technologií, sdíleli své zkušenosti, myšlenky, nové zážitky z posledních měsíců a možná i inspirovali ostatní. Vyzývají žáky, aby vyráběli, vařili, psali, veršovali, skládali, malovali…a tím zrcadlili, jak se mají, co prožívají, co překonávají, co se učí…

Zapojit se do 31. 3. 2021 mohou i samotní učitelé, učitelské sbory či pracovní týmy škol (kuchařky, školníci, uklízečky atd.).

Výsledkem  společného snažení bude výtvor “Deník týhle doby aneb offline v online“.
Pro autory vybraných příspěvků jsou připraveny věcné ceny.

Více informací najdete v letáku, který je přílohou tohoto článku.

Nad projektem převzal záštitu radní Pk pro oblast školství Josef Kozel a odbor školství pod vedením Mgr. Martina Kisse.


Ke stažení – leták soutěže.


Připravila: Mgr. B. Šrolová

plak-soutez-2021

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16