Logo základní školy Třebařov

VÝUKA ŽÁKŮ OD 17. 5. 2021


info-nah Od 17. 5. 2021:• se umožňuje osobní přítomnost žáků I. a II. stupně bez rotací (žáci se učí podle rozvrhu, který byl platný na začátku školního roku)

• se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (lze spojovat žáky z různých tříd)

• se umožňuje běžný režim ve školních družinách (ruší se povinnost homogenních oddělení, bude fungovat ranní družina)

• bude testování žáků antigenními testy probíhat jedenkrát týdně (v pondělí), nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

• i nadále platí, že žáci musí mít jednorázové roušky (nelze mít látkové), jsou povinni je nosit po celou dobu výuky uvnitř budovy školy (ve venkovních prostorech, při zachování odstupu 2 metrů, a při tělesné výchově probíhající venku není povinné nosit ochranu úst a nosu)


Mgr. Alena Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16