Logo základní školy Třebařov

Výuka žáků 2. stupně od 3. 5. 2021


rotace-vyu-ilustr Z důvodu příznivé kovidové situace v našem kraji začne od pondělí 3. května rotační výuka také pro žáky 2. stupně.
Jako první se vrátí zpátky do školy žáci VII. a VIII. třídy. Na distanční výuce zůstává VI.      a IX. třída. V dalším týdnu (od 10. 5.) se třídy vymění.


Upravené rozvrhy pro celý 2. stupeň mají žáci v Google učebně v Přihlášení 6 – 9.
Obědy budou žákům navštěvujícím školní jídelnu automaticky přihlášeny. Vzhledem k zajištění homogenity skupin budou žáci chodit na oběd v upravených časech.

Žáci musí mít jednorázové roušky (nelze mít látkové), jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testováni budou žáci v pondělí a čtvrtek (po příchodu do školy) neinvazivními antigenními testy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali COVID-19 v předchozích 90 dnech, a doloží potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.
Žák nemůže být nucen k testování. Pokud testování odmítne, nemůže být přítomen na prezenčním vzdělávání.


Na našich webových stránkách sledujte případné změny a doplňující informace.


Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16