Logo základní školy Třebařov

Výuka fyziky trochu jinak


stavebnice-fyzika-2016-ilustr V rámci hodin fyziky měli žáci možnost seznámit se se stavebnicemi Fischertechnik. Těchto stavebnic existuje veliké množství a z každé je možné sestavit několik modelů.

 

stavebnice-fyzika-2016-o1 Součástí učiva 7. třídy je i Pascalův zákon a jeho využití v hydraulickém zařízení. To si mohli sedmáci sami vyzkoušet při sestavování nakladače. Při zvedání nákladu si názorně ukázali platnost tohoto zákona a jeho široké využití v praxi.

Pomocí další stavebnice se žáci seznámili s využitím solárních panelů. Dostatek světla poskytlo osvětlení z mobilního telefonu. Do výuky se se zaujetím zapojila i děvčata, která konstruovala pásový buldozer.

Neméně zajímavé bylo i sestavování jednoduchého kolotoče a jeřábu. Žáci se při nich seznámili také se zapojením dálkového ovladače.

Práce s těmito stavebnicemi byla velice zajímavá. Nejen, že to sedmáky bavilo, ale především si mohli vyzkoušet teoretické poznatky z fyziky na příkladech z praxe.

 

fotogaleriePřipravil: Mgr. Petr Šrol

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16