Logo základní školy Třebařov

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi


bal-jeziskovi-2016-ilustr Adventní čas je většinou dobou shonu, úklidu, pečení cukroví, shánění dárků.  U nás ve škole jsme se opět chtěli trochu pozastavit a strávit tuto dobu příjemnou akcí. Do celorepublikového “Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“ jsme se letos zapojili již popáté.

bal-jeziskovi-2016-o1 pátek 9. 12. 2016 se krátce po  15,15 hodině  vzneslo k nebi  288 fialových balonků s různými přáními a vzkazy.

Poté vystoupily děti naší základní školy s vánočním programem plným písniček, básniček a hraní na flétnu. Nechyběl ani Mikuláš s čertem. Všichni ti, co jim zazpívali nebo zarecitovali, dostali sladkou odměnu.

Zájemci si také v prostorách školy prohlédli výstavu krásných, různými technikami zhotovených andělů, které vyráběly děti do Andělské soutěže.

Přítomní se mohli občerstvit ve stánku s medovinou, svařákem, teplým džusem a koláčky, zakoupili si  drobnosti na památku či jako vánoční dárek. Svoje výrobky z výtvarné výchovy nebo praktických činností nabízely na malém jarmarku děti z naší školy.

Přestože nám počasí vůbec nepřálo a chvílemi hustě pršelo, vydrželo několik odvážných až do konce na rozsvícení vánočního stromu.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli – dětem a jejich učitelům,  panu školníkovi, panu J. Přikrylovi a zaměstnancům obce za nafoukání  balonků,  manželům Hrachovinovým ,  paní Hermanové, Petře Koutné, manželům Hánovým z Rychnova  a kulturní komisi OÚ Třebařov.


fotogalerie

 

 

Připravila: p.uč. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16