Logo základní školy Třebařov

Vycházka po PR Toulovcovy Maštale


toulovcovy-mastale-2016-ilustr logo-projekt-2


„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 


Kolektiv žáků druhého stupně třebařovské školy vyrazil na celodenní exkurzi do přírody. V pondělí 6. června nás čekaly prosluněné skalní výchozy Toulovcových Maštalí.

Start šestikilometrové náročné trasy započal v obci Bor u Skutče. Zde jsme se setkali s lektorem Milanem, průvodcem ze záchranné stanice Pasíčka. Následovalo první zastavení na pískovcové věži Petrovka (nejvyšší věž v Maštalích, vysoká asi 15 m).

toulovcovy-mastale-2016-o1 Dále jsme směřovali na Městské Maštale, kde nás čekala průlezka malým skalním labyrintem. Abychom se snad nenudili, lektor připravil pár pohybových aktivit. Hry „bomba“ a „medvěd“ rozesmály mnoho z nás. Horší už to bylo s přelézáním klády bez použití chodidel nebo závodem do vrchu.

Střídala se prudká stoupání a klesání po kořenech a balvanech. Tam a zpět jsme překračovali lesní potůčky, pili vodu ze studánky Džberky a jako srnky skákali vzhůru po srnčí stezce. A někteří adrenalinoví odvážlivci prolezli úzkou kovovou rourou, která vedla pod lesní cestou.

Závěr patřil „horolezcům“. Kdo chtěl, mohl vystoupat téměř kolmou a úzkou průrvou mezi skalami do Dudychovy jeskyně. Člověkem upravená pískovcová jeskyně sloužila jako partyzánský úkryt. A na malou chvilku i nám…

Exkurze se mimořádně vydařila a splnila naše očekávání. Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 

 

fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (vedoucí exkurze, koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16