Logo základní školy Třebařov

Vybíjená - 2018


turn-vybijena-2018-ilustr 17.4. se v Moravské Třebové konalo obvodní kolo ve vybíjené. Za naši školu nás reprezentovalo 12 dětí ze 3., 4. a 5. třídy.

Děti získaly krásné druhé místo. První místo a postup jim utekl o pouhý jeden bod! Dětem patří velké uznání a pochvala i z řad učitelů z jiných škol. Děti hrály fér, dodržovaly pravidla a k ostatním týmům se chovaly velice slušně a kamarádsky. Děkujeme.

Připravila: Olga Leinveberová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16