Logo základní školy Třebařov

VOLBA POVOLÁNÍ


volba-povol-schaeffleri-2018-ilustr V rámci volby povolání navštívili žáci VIII. a IX. třídy Vysoké Mýto a Svitavy. Do Vysokého Mýta žáci vyrazili 25. října, aby se zde zúčastnili TECHNOhrátek, které se konaly ve Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební.

Prakticky si zde mohli vyzkoušet, jaké je to být instalatérem, montérem vodovodů a kanalizací, truhlářem, vodařem a zedníkem. Škola žákům nabízí nejen tyto učební obory, ale i obory maturitní zaměřené na stavebnictví. Závěr TECHNOhrátek již tradičně patřil soutěži Hej Ty, víš to?

volba-povol-schaeffleri-2018-o1 O týden později vyjely tyto dvě třídy společně firemním autobusem do Svitav na exkurzi do Schaeffleru. Pro žáky byla připravena prohlídka nedávno otevřeného závodu, který se specializuje na výrobu termoregulačního modulu – výrobek má využití v automobilovém průmyslu. Jakmile jsme si vše prohlédli, přesunuli jsme se do vzdělávacího střediska, ve kterém si žáci, rozděleni do skupinek, zkusili sestavit autíčko z lega. Někteří dostali návod, jiní se pokusili vše zvládnout jen podle obrázku. Během této činnosti si žáci uvědomili, jak je důležité mít potřebné informace, pracovní postup, ale třeba i pořádek na pracovním stole.

Dále byli zasvěceni do postupu SWOT analýzy (tj. vyhodnocení a porovnání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb při řešení určitého problému). Na závěr ještě proběhla soutěž v rychlosti montování hřídele. Dle mínění zaměstnanců firmy byly naše děti velmi šikovné.

Obě exkurze byly pro žáky zajímavé a přínosné.

fotogaleriePřipravily: A. Kolomá a B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16