Logo základní školy Třebařov

Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci


pernstejni-2017-ilustr Skupina historického šermu Renegáti, vystupující pod agenturou Pernštejni z Pardubic, opět zavítala ve středu 25. 10. 2017 do naší školy.

pernstejni-2017-o1 Tentokrát to bylo s novějším programem nazvaným Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci.
Žáci I. – IX. třídy zažili netradiční výuku vlastivědy a dějepisu, ve které se přenesli do středověku v 8. – 11. století a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o životě lidí pocházejících ze severní Evropy.

O Vikinzích se vypráví jako o špinavých rváčích, ale tak to není. Byli to čistotní a slušní lidé. Často používané rohy na vikingských přilbách jsou pouhým mýtem. Vikingové je sami nikdy nepoužívali (jedná se o mylný obraz z doby romantismu z 19. století). K americkým břehům dorazili o půl tisíciletí dříve než Kryštof Kolumbus a dostali se mimo jiné až na území dnešního Ruska.

Celému představení vévodila nádherná pětimetrová replika vikingské lodi s červenobílou plachtou (zvané drakkar). Několik žáků se převtělilo do postav válečníků a vyzkoušelo si, jak fungovala vikingská posádka lodi, jaká byla jejich válečná strategie. Stali se živou součástí vikingské výpravy.

Na závěr řinčely zbraně a pánové ze SHŠ Renegáti předvedli souboj s historickými zbraněmi, čímž podtrhli atmosféru celého vystoupení.

fotogaleriePřipravila: p. uč. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16