Logo základní školy Třebařov

Venkovní posilovna


venkov_posilovna-2017-ilustr Jedním z cílů naší školy je rozvíjet dovednosti žáků ve sportovní oblasti. Nejenže se účastníme různých sportovně zaměřených soutěží, ale snažíme se, …

 venkov_posilovna-2017-o1 … aby žáci trávili aktivně i svůj volný čas. Proto jsme využili sponzorského daru od rodičů naší žákyně k vybudování venkovní posilovny. Z větší části byla zaplacena z tohoto daru (250 000 Kč), zbytek peněz byl doplacen z vlastních zdrojů (asi 100 000 Kč). Terénní úpravy byly financovány z obecního rozpočtu obce Třebařov. Venkovní posilovnu využívají žáci v tělesné výchově, ve školní družině a o přestávkách. Zacvičit si mohou přijít v odpoledních hodinách a o víkendu zájemci z řad veřejnosti.

 

fotogalerie

 

 

Alena Kolomá, Barbora Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16