Logo základní školy Třebařov

Vánoční vystoupení v Rychnově


vyst-rychnov-2016-ilustr V sobotu 17. 12. 2016 se uskutečnil v Rychnově na Moravě Vánoční koncert. Jeho součástí se stalo také vystoupení děti naší školy.

Prvňáci zazpívali písničku Bruslení, druháci Sníh, čtvrťáci a páťáci Letím hledat světy. Od prvostupňových poté zazněla společně Grónská písnička. Diváci si také vyslechli několik básniček s tématem Vánoc. Závěr vystoupení patřil dětem ze 7. třídy s písničkami Vánoční, Čas vánoční a Vánoce, vánoce přicházejí.

Vystoupení se moc líbilo a všichni jsme byli obdarováni drobnými dárky a sladkostmi.

Připravila: p.uč. M.Přidalová a B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16