Logo základní školy Třebařov

Upřesnění informací k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021


info-nah Upřesnění informací k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021
1. Rotační forma výuky

 • Od 12. 4. – 1., 2., 5. třída prezenční výuka (3., 4. třída distanční výuka).
 • Od 19. 4. – 3., 4. třída prezenční výuka (1., 2., 5. třída distanční výuka).
 • Výuka bude probíhat dle upravených rozvrhů, které budou zveřejněny v učebně.
 • Žáci musí mít dvě jednorázové roušky (nelze mít látkové), jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • V případě příznaků infekčního onemocnění zůstává žák doma.

2. Testování žáků

 • Testování bude probíhat 2× týdně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy (maximálně první vyučovací hodinu) neinvazivními antigenními testy.
 • Odběry si děti provádí samostatně pod dozorem (u žáků 1., 2. a 3. třídy je umožněna při provádění testu asistence třetí osobou – zákonným zástupcem).
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali COVID-19 v předchozích 90 dnech, a doloží potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování, důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě pozitivního AG testu u žáka

 • Prováděného v pondělí jde pozitivně testovaný žák domů, zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce, tento žák podstoupí RT-PCR test. V případě pozitivity jde žák do izolace, v případě negativity se testovaný žák vrací do prezenční výuky.
 • Prováděného ve čtvrtek jde celá třída domů a čeká na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného žáka. V případě pozitivity je celé třídě nařízena karanténa KHS, v případě negativity jde celá třída do školy.

Odkaz k postupu testování:

Pro děti

https://testovani.edu.cz/…y-6–4–21.pdf
https://testovani.edu.cz/…u-6–4–21.pdf

Pro rodiče

https://testovani.edu.cz/…-6–4–21f.pdf
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch…

3. Školní družina

 • Ranní družina není.
 • Odpolední družina je zkrácena do 15.00 hod. Žáci 5. třídy mají družinu po, st, čt a pá do 14.00 hod.

4. Školní stravování

 • Žáci navštěvující prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování. Vzhledem k zajištění homogenity skupin budou žáci chodit na oběd v upravených časech.
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16