Logo základní školy Třebařov

Úniková hra v 5. třídě


unik-hra-sda-2021-ilustr Velmi populární únikové hry nabízejí opravdu zajímavé zpestření výuky, což si vyzkoušeli i žáci páté třídy. Při procvičování českého jazyka získali číselný kód díky vyhledání počtu chyb v textu.Obrázkové indicie je navedly do šaten, kde na ně čekala matematika a čtení. Ti, co vše správně spočítali a vyluštili, pak pomocí číselného zámku odemkli další úkol, který se týkal práce s knihou.

Správná odpověď přivedla děti do tělocvičny, kde prokazovaly svoji paměť.

Poslední stanoviště je čekalo ve cvičné kuchyňce, kde si žáci ověřili své znalosti z vlastivědy a přírodovědy, pomocí kterých složili mapu s vyznačeným místem pokladu.

Na školním hřišti hra skončila nalezením sladké odměny.

I když některé týmy chvíli bloudily, všichni nakonec nadšení a s úsměvem došli k cíli a pořádně si den užili.


Fotografie – Úniková hra – 5. tř. – ŠD-A
 


Renata Nečasová, třídní učitelka

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16