Logo základní školy Třebařov

Učebna výpočetní techniky


ucebna-pc-2019-ilustr V rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/0.0/16_075/0010322 byla v listopadu tohoto roku modernizována učebna výpočetní techniky, která slouží zároveň jako učebna jazyků, přírodovědy a přírodopisu.Vybavena byla počítači „All in One“ značky „Dell“ s bezdrátovými klávesnicemi, sluchátky, ovládacím pultem a výukovými programy. Zakoupeny byly nové židle a stoly. Žáci se také budou moci seznámit s technologií a tiskem 3D tiskárny.

V VI. třídě bude umístěna mobilní skleněná interaktivní tabule Prowise Panel 3 v 1 s vestavěným PC a naklápěcím ramenem.
Na jaře začne další část projektu, během níž by měla být vybudována venkovní přírodní učebna s herními a ekologickými prvky.


Připravil: Mgr. Petr Šrol
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16