Logo základní školy Třebařov

Turnaj ve stolním fotbálku - 2018


turnaj-fotbaleki-2018-ilustr Žákovský parlament připravil pro žáky 2. stupně turnaj ve stolním fotbálku. O této hře se v historii hovoří od konce druhé poloviny 19 století.

Je tedy známa už více než 100 let. Konstruktérem stolního fotbalu byl muž jménem Lucien Rosengart (1880 – 1976), zaměstnanec francouzské automobilky Citroen.

Předseda parlamentu Martin Krmela stanovil pravidla a byl i hlavním rozhodčím. Každá třída si zvolila 2 zástupce a 1 náhradníka. Hrálo se o přestávkách systémem „každý s každým“. Jedno utkání trvalo 5 minut. Aktivně se zúčastnili i naši učitelé.

Výsledky jsou následující:

  1. místo – VII. třída ( 8 bodů)
  2. místo – IX. třída (6 bodů)
  3. místo – VIII. třída (4 body)
  4. místo – učitelé (2 body)
  5. místo – VI. třída (0 bodů)

První 3 místa byla odměněna dárky a sladkostmi. Všichni zúčastnění získali malou pozornost.
Sláva vítězům, čest poraženým!

Připravila: koordinátorka žákovského parlamentu p. uč. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16