Logo základní školy Třebařov

Turnaj ve stolním fotbálku-2016


sd-stol-fotb-2016-ilustr V úterý 22. listopadu se ve školní družině A konal turnaj ve stolním fotbálku. Soutěže se zúčastnilo šestnáct žáků z první a druhé třídy.

Za velkého povzbuzování se vítězem stal stejně jako loni Ladík Horák. Druhé místo obsadila Lenička Novotná a na třetím místě se umístil Vašík Sommer. Z prvňáčků se nejlépe dařilo Kubovi Košárkovi, který skončil na čtvrtém místě. Vítězové dostali diplom a drobnou odměnu.

 Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16