Logo základní školy Třebařov

Tonda Obal na cestách


ton-obal-nz-cestachi-2018-ilustr Ve středu 19. prosince navštívil naši školu lektor z programu Tonda Obal na cestách. Tato interaktivní ekologická beseda byla určena žákům prvního stupně a tématem bylo třídění a recyklace odpadu.

Děti se v rámci akce učily třídit odpady, dozvěděly se o jejich dalším využití a seznamovaly se s různým barevným provedením popelnic na tříděný odpad.

Další informace naleznete také na stránkách www.tonda-obal.cz.

Mgr. Marta Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16