Logo základní školy Třebařov

Úvodní slovo ředitele


info-nah

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

prázdniny utekly jako voda a je tu další školní rok. Začátek tohoto roku odstartuji jako ředitel školy. Přichází nová učitelka angličtiny Květa Doležalová, učitelka němčiny Alena Valentová  a  vychovatelka Gabriela Königová. 

 

Díky velkému úsilí zřizovatele a některých vyučujících se nám povedlo vybudovat novou školní dílnu v suterénu mateřské školy, do bývalé školní dílny se přestěhovalo druhé oddělení školní družiny. Moderně byla  vybavena odborná učebna – cvičná kuchyň. Tyto učebny zkvalitní výuku na škole a věřím, že se žákům budou líbit.

K posílení finanční stránky školy jsme zažádali o dva granty. Jeden na rozšíření a zkvalitnění čtenářské a jazykové gramotnosti nám byl již schválen. Díky němu jsme nakoupili velké množství knížek a 13 žáků naší školy vyjede zdarma do Anglie, aby si rozšířili jazykové znalosti. Na schválení druhého grantu na nové vybavení školní dílny si budeme muset ještě počkat.

Do první třídy nastoupilo 19 natěšených prvňáčků a společně s dalšími 99 žáky  budou plni očekávání, co je v tomto školním roce čeká.

Chtěl bych  pokračovat v práci, která se osvědčila, a vést školu tak, aby se v ní všichni cítili dobře . 

Menší počet žáků nám umožňuje individuální přístup ve výchovném i vzdělávacím procesu. Další předností naší školy je nabídka mnoha zájmových aktivit realizovaná ve spolupráci s DDM a ZUŠ Moravská Třebová a se složkami obce Třebařov.

Na renovovaných webových stránkách školy se dozvíte plno  důležitých a  zajímavých  informací o naší škole.

 

Všem pedagogům a žákům přeji hodně úspěchů ve školním roce 2015/2016.

 

                                                                                             Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16