Logo základní školy Třebařov

Technohrátky


technohratky-2019-ilustr Ve středu 23. října navštívili žáci 8. ročníku Střední školu zahradnickou a technickou Litomyšl. Bylo to v rámci projektu TECHNOhrátky, který vznikl už v roce 2013 na podporu studia technických a odborných oborů.Zájem o účast na této akci v Litomyšli projevily více než čtyři stovky školáků z pětadvaceti základních škol. Naši žáci patřili mezi 130 vybraných „šťastlivců“ a měli tedy možnost vyzkoušet si různé dovednosti z jednotlivých oborů – děvčata výrobu květinové vazby, chlapci vypalování laserem.
Ve škole viděli i množství zajímavých exotických zvířat. Na závěr se zúčastnili vědomostní soutěže, ve které skončili na krásném pátém místě. Nabízené obory některé žáky natolik zaujaly, že uvažují o studiu na této škole.

Připravila: Olga Leinveberová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16