Logo základní školy Třebařov

TECHNOhrátky Chroustovice - 2017


technohratky-2017-ilustr Ve středu 27.9. jsme opět vyjeli na TECHNOhrátky, tentokrát do Chroustovic. Deváťáci a někteří osmáci strávili celý den poznáváním řemesel v areálu zámku blízko Chrudimi, kde sídlí Odborné učiliště Chroustovice.

Tato akce má již pětiletou tradici, propaguje odborné školství a snaží se žáky nalákat na řemeslné obory.
Žáci plnili prakticky i vědomostně zaměřené úkoly na stanovištích, které prezentovaly různé obory, např. truhlář, pekař, zedník, autoopravař, chovatel zvířat nebo zahradník. V průběhu celého dopoledne žáci sbírali body za správně splněné praktické úkoly. Poznávali koření, aranžovali květiny, zdobili perníčky. Vybrané dvojice třeba skládaly na čas zámkovou dlažbu nebo vyměňovaly kola u auta. V praktické části jsme skončili celkově na třetím místě z deseti týmů a dostali za výborné umístění čokoládovou odměnu. Odpoledne následovala vědomostní soutěž, ve které jsme se umístili čtvrtí.
Věřím, že žáci přivítali možnost strávit den mimo školu a vyzkoušet si různá řemesla. Pro ty, kteří uvažují o některém z prezentovaných oborů, mohl být dnešní den dobrou inspirací pro jejich blížící se volbu střední školy.

fotogalerie

 

 

Připravila: paní uč. Doležalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16